Giới thiệu

Liên hệ OSI Vietnam và các partner

LIÊN HỆ OSI VIETNAM & CÁC PARTNER

OSI Vietnam

44 Tan Canh St., Ward 1, Tan Binh Dist.,

Ho Chi Minh City, Vietnam

Tel.: (848) 544 950 27 / 544 955 86 / 544 955 87

Fax: 848 544 950 28

Email: osi@vnn.vn osi@vnn.vn / osiedu@gmail.com

Website: www.osivietnam.com

 

US Contact:

Knoxville – Tennessee: 832-693.3051

Orange County – California: 714-467.5043

Chicago – Illinois: 714-414.8100

Walled Lake – Michigan: 248-417.2814 µ

Atlanta – Georgia: 714-398.5221

Đăng ký tư vấn

Zalo
service_detail-service