Du học các nước
Đa số các đương đơn bị từ chối VISA không di dân Mỹ đều không nắm rõ lý do gì. Trong đó các điều khoản 214(b) và 212(a)(6)(C) thông thường được áp dụng. Hãy tìm hiểu thêm thông tin để hiểu rõ hơn về trường hợp của mình sau đây.
Cung cấp thông tin cho bạn về các trường Đại học tại New Zealand dựa vào vị trí, yêu cầu đầu vào, học phí. Các bạn có thể chọn lựa và tìm hiểu về trường mình muốn theo học.
Bạn đang có ý định DU HỌC ANH, nhưng còn phân vân không biết chọn trường nào. Sau đây là một số gợi ý cho các bạn về các trường Đại học, Cao Đẳng và Trung học tại Vương Quốc Anh dựa vào vị trí, yêu cầu đầu vào, học phí. Các bạn có thể tìm hiểu và chọn lựa trường mình muốn theo học.
Cung cấp thông tin cho bạn về các trường Đại học tại Canada dựa vào vị trí, yêu cầu đầu vào, học phí. Các bạn có thể chọn lựa và tìm hiểu về trường mình muốn theo học.
Cung cấp thông tin cho bạn về các trường Đại học tại Australia dựa vào vị trí, yêu cầu đầu vào, học phí. Các bạn có thể chọn lựa và tìm hiểu về trường mình muốn theo học.
OSI Vietnam
Tên và tên
Điện thoại
Ngày hẹn Lúc giờ phút
Lời nhắn
Mã xác nhận
 
Họ và tên
Email
Mã xác nhận