Hồ sơ được cấp visa
PHẠM ĐỖ ĐAN VI
Visa du lịch
Quốc gia: NEW ZEALAND
Ngày cấp visa: 15/05/2018
TRÌ THANH VŨ
Visa du lịch
Quốc gia: NEW ZEALAND
Ngày cấp visa: 15/05/2018
GIANG QUANG TRÁC
Trường: MASSEY HIGH SCHOOL
Quốc gia: NEW ZEALAND
Ngày cấp visa: 21/09/2017
TRÌ ĐỖ DANH BÌNH
Trường: MASSEY HIGH SCHOOL
Quốc gia: NEW ZEALAND
Ngày cấp visa: 20/09/2017
NGUYỄN MINH THUẬN
Trường: MESSAY HIGH SCHOOL
Quốc gia: NEW ZEALAND
Ngày cấp visa: 18/08/2017
NGÔ KIM PHỤNG
Visa du lịch
Quốc gia: NEW ZEALAND
Ngày cấp visa: 30/12/2016
TĂNG ÁI HƯNG
Visa du lịch
Quốc gia: NEW ZEALAND
Ngày cấp visa: 30/12/2016
PHAN MINH TRÍ
Trường: MASSEY HIGHSCHOOL
Quốc gia: NEW ZEALAND
Ngày cấp visa: 02/10/2015
NGUYỄN THỊ CHÚC
Visa du lịch
Quốc gia: NEW ZEALAND
Ngày cấp visa: 18/12/2012
NGUYỄN THỊ THẢO
Visa du lịch
Quốc gia: NEW ZEALAND
Ngày cấp visa: 18/12/2012
OSI Vietnam
Tên và tên
Điện thoại
Ngày hẹn Lúc giờ phút
Lời nhắn
Mã xác nhận
 
Họ và tên
Email
Mã xác nhận