Du học Australia
Cung cấp thông tin cho bạn về các trường Đại học tại Australia dựa vào vị trí, yêu cầu đầu vào, học phí. Các bạn có thể chọn lựa và tìm hiểu về trường mình muốn theo học.
Frequently asked questions for visa holders: The Australian Government does not require visa holders to have a visa label in their passport. From 24 November 2012, if you still need or request a label you will need to pay a fee for it. This cost for a visa label is called the VEC.
Bộ Nhập cư và Quốc tịch Úc (DIAC) thông báo kể từ ngày 30 tháng 7, hầu hết các diện thị thực sẽ được cấp không cần dán nhãn thị thực vào hộ chiếu của đương đơn.
Bộ trưởng Ngoại giao Australia Bob Carr khẳng định quốc gia châu Đại Dương tự hào là nơi học tập của 25.000 người Việt Nam, đồng thời coi Việt Nam là ưu tiên trong danh sách các nước có quan hệ đối tác.
Từ đầu năm 2012, nhiều thay đổi về thị thực du học Úc sẽ chính thức được áp dụng.
OSI Vietnam
Tên và tên
Điện thoại
Ngày hẹn Lúc giờ phút
Lời nhắn
Mã xác nhận
 
Họ và tên
Email
Mã xác nhận