Góc OSI
Khái niệm hạnh phúc với mọi người thì rất khác nhau. Mỗi người đều có một định nghĩa riêng về hạnh phúc. Không ai hòan tòan chính xác và cũng không có ai sai cả, đối với người này có tiền là hạnh phúc, và người kia có sự nghiệp là hạnh phúc, người khác thì hạnh phúc là sống an lành. Với tôi lúc này Hạnh phúc là khi nhìn thấy hạnh phúc của những người quanh ta.
OSI Vietnam
Tên và tên
Điện thoại
Ngày hẹn Lúc giờ phút
Lời nhắn
Mã xác nhận
 
Họ và tên
Email
Mã xác nhận