Tin tức
OSI Vietnam would like to wish all of you a very Happy and Prosperous New Year. (For your information, OSI Vietnam will close for New Year Holidays on 15 to 24 Jan 2017, and back in operation on Thursday 02 February 2017.)
Chỉ cần bạn là công dân Việt Nam bạn có thể đi du lịch 51 nước sau mà không cần Visa. Có thể bạn chưa biết rằng, với cuốn hộ chiếu Việt Nam còn hạn 6 tháng trong tay, bạn có thể du lịch đế