Tin tức
Chúc Mừng Năm Mới
TT - Bộ Công dân, di trú và đa dạng văn hóa của Canada (MCIM) vừa thông báo chính phủ nước này đã thông qua một chương trình cấp “siêu thị thực” (visa) với thời hạn 10 năm dành cho các bậc cha mẹ, ông bà muốn đoàn tụ với con, cháu tại Canada.
Từ đầu năm 2012, nhiều thay đổi về thị thực du học Úc sẽ chính thức được áp dụng.
Trước hết xin đừng lầm lẫn Visa EB-2 (công nhân có trình độ học vấn, chuyên môn cao) với H-2B (H-2B là visa dành cho công nhân ngắn hạn và không thuộc lao động nông nghiệp).
Tổng Lãnh sư quán Hoa Kỳ tại Thành phố Hồ Chí Minh Thông báo Dịch vụ chuyển phát thị thực di dân bắt đầu từ ngày 17 tháng 10 năm 2011.
OSI Vietnam
Tên và tên
Điện thoại
Ngày hẹn Lúc giờ phút
Lời nhắn
Mã xác nhận
 
Họ và tên
Email
Mã xác nhận