Du học Singapore
DU HỌC SINGAPORE: Nền giáo dục Singapore như thế nào?
20/09/2009 10:05 SA

Singapore - Trung tâm ca nn giáo dc tiên tiến, mt trường hc có tính toàn cu.

Tri qua bao nhiêu năm, Singapore tha hưởng và phát trin t h thng giáo dc lâu đi ca Anh quc, trong đó nn giáo dc được thiết lp nhm đáp ng nhu cu ca mi cá nhân và tìm kiếm nuôi dưỡng tài năng.


Thế mnh ca h thng giáo dc Singapore nm trong chính sách song ng tiếng Anh và tiếng Malay, hay Quan thoi, hay Tamil và mt chương trình ging dy phong phú, trong đó s sáng to và tính liên kết gi vai trò ch đo. Tt c mi người đòi hi phi có nhng k năng cùng vi kh năng tương xng đ tn ti trong nhng môi trường có tính cnh tranh cao và trang b cho mt tương lai sáng lng hơn.

H thng các trường công lp ca Singapore vn có danh tiếng ni bt v cht lượng ging dy và hc tp, th hin qua các nghiên cu so sánh mang tính quc tế như nghiên cu v Khoa hc và Toán Quc tế (TIMSS) ln th ba chng hn cho thy đa s sinh viên các trường Singapore đã đt vượt mc trung bình ca thế gii v toán và khoa hc. Sinh viên ca Singapore cũng đt thành tích xut sc trong các k thi ví d như Cuc thi Vô đch Hùng bin Quc tế bng tiếng Anh và các k thi Olympic Quc tế v toán, vt lý, hoá hc, và sinh hc, vượt qua các hc sinh đến t nhiu nước khác nhau đ dành các gii thưởng và danh hiu hàng đu.

bc đi hc, ngoài 3 trường đi hc quc gia ni tiếng, Singapore còn thu hút s chú ý ca 10 trường đi hc hàng đu thế gii có mi liên kết cht ch vi các ngành công nghip đến thành lp các trung tâm giáo dc và nghiên cu hoàn ho ti đây. Trong s đó có các trường được nhiu người biết đến như trường đi hc hàng đu ca Pháp INSEAD, Vin công ngh Massachussetts (MIT), và các trường đào to kinh doanh ni tiếng M như trường Cao hc Kinh doanh ca Đại hc Chicago.

Ngay c sau khi tt nghip và đi làm, bn cũng có vô s cơ hi đ tiếp tc hc. Các khóa đào to chuyên ngành và nâng cao tay ngh được rt nhiu người theo hc. Các cuc hi tho chuyên ngành cũng tr nên rt ph biến vi s hin din ca nhà qun lý hàng đu như Michael Porter hay các bài ging do các chuyên gia thnh ging đm trách.

Vi s góp mt ca các trường đi hc quc tế ni tiếng, mt h thng giáo dc đào to cht lượng cao và nghiêm túc mt quc gia luôn chú trng đu tư vào lĩnh vc giáo dc, tt c nht đnh s mang đến cho hc sinh trong nước cũng như du hc sinh quc tế mt chương trình giáo dc đào to hoàn ho và phong phú.

Nn kinh tế n đnh
Vi mc GDP đt 160 t đô la Singapore trong năm 2002, quc gia này tuy nh bé v kích c và dân s (ch có 4 triu dân) nhưng đã tr thành trung tâm tài chính ni tiếng, trung tâm thương mi quan trng trong khu vc, hi cng sm ut vào hng nht trên thế gii và là đa đim hàng đu cho vic đu tư. Luôn được nhc đến là quc gia mu mc trong sch v nn tham nhũng, hiu qun đnh v chính tr, Singapore dành được s chú ý và công nhn t khp nơi trên thế gii

Theo báo cáo hot đng kinh doanh năm 2005 ca Ngân hàng Thế gii, Singapore được xếp hng th 3 trong tng s 45 nước trên Thế gii có môi trường kinh doanh thun li. T chc Din đàn Kinh tế Thế gii (WEF) có tr s ti Thy S cũng đưa Singapore vào danh sách quc gia có nn kinh tế cnh tranh nht vi kh năng đi mi mnh m và nn kinh tế vĩ mô vng chc trên thế gii. Ngay c trong cuc kháng chiến chng bnh dch SARS gn đây, Singapore cũng được T chc Y Tế Thế gii ghi nhn v nhng n lc kiên trì và các bin pháp kp thi ca mình.

Cơ s h tng và tin li
Singapore ni kết vi tt c các nơi trên thế gii mt cách d dàng qua đường bin, đường hàng không và các phương tin vin thông. Sân bay Quc tế Changi phc v hơn 60 hãng hàng không, có đường bay đến hơn 145 thành ph trên thế gii và trong nhiu năm được bình bu là sân bay hin đi nht trên thế gii. Singapore cũng tr thành quc gia s dng dch v vin thông ln nht ti Châu Á vi t l s dng dch v Internet là 42%. Vn đ s hu nhà ca được Nhà nước Singapore khuyến khích đ cho người dân có tài sn trong nước. Hin có khong 85% dân s Singapore sng trong các căn h do Nhà nước đu tư xây dng.

Vic đi li đến tt c mi nơi trong quc gia này rt d dàng vì có h thng giao thông mt đt rt hiu qu và cht lượng dch v cao. Vi vic đưa ra h thng th EZ, khách hàng khi mua vé ch cn qut th vào h thng đc t đng, h thng này s tr đi s tin vé phi mua trc tiếp trên th đã cho thy n lc ca Chính ph trong vic ngày càng to ra s thun tin và nhanh chóng trong vic đi li.

Mt quc gia đa văn hóa vi điu kin sng cht lượng cao
Di sn v nn văn hóa đa dng và giàu truyn thng ca đt nước này được đ cao qua vic các nhóm dân tc khác nhau như người Hoa, Malay, n Độ, và người lai Âu Á, đu sng chan hòa và đu th hin là người Singapore mc dù vn gi gìn tín ngưỡng, tp tc và l hi riêng ca mình. Bên cnh đó có khong hơn 90,000 người ngoi quc đang sinh sng và làm vic ti Singapore và h cũng đã mang theo nhng quan đim và nn văn hóa đc đáo ca đt nước mình đ b sung thêm vào màu sc và s sng đng cho Singapore.

Tiêu chun sng cao cp ti Singapore cũng là điu kin đm bo cho hc sinh các nước đến đây hc tp. Trong mt cuc kho sát do Tp chí Economist đưa ra vào tháng 3/2002 cho thy cht lượng sng ti Singapore còn vượt hơn c hai thành ph Luân Đôn và New York da trên tiêu chun đánh giá trên 39 lĩnh vc bao gm n đnh chính tr, t do cá nhân, ô nhim môi trường, cht lượng chăm sóc y tế, trường hc, nhà hàng và nhà hát.

Mt li sng đô th sng đng
Nhìn trên bn đ thế gii Singapore ch là mt chm nh, nhưng đo quc này li ta sáng vi s quyến rũ và vô vàn các hot đng ti đây. Đi ăn ti nhà hàng và mua sm là nhng hot đng ph biến ca người dân Singapore. Không cn phi nói đến nhiu vì nơi đây có vô vàn các món ăn ngon cũng như vô s các ca hàng ca hiu ti trung tâm thành ph cũng như ngoi ô.

Thêm vào đó là môi trường ngh thut văn hóa sng đng, đc bit vi vic khai trương khi nhà hát Esplanade trên vnh mang đc đim ngh thut ca mi nn văn hóa trên thế gii. Các khu dân tc thiu s như Tiu n, khu ph Tàu, Làng Malay đã to ra nét đc đáo ca nn văn hóa và lch s Singapore. Nhiu s kin hào hng, sôi ni như chương trình Mua sm Đại h giá Singapore, L hi Ngh thut Singapore, L hi Đèn lng và rt nhiu l hi khác na đã to cho Singapore tr thành nơi “ có nhiu s kin nht” xy ra. V đa lý, Singapore nm v trí chiến lược ca trung tâm Châu Á và có th tr thành trung tâm khám phá khu vc Đông Nam Á.

OSI Vietnam
Tên và tên
Điện thoại
Ngày hẹn Lúc giờ phút
Lời nhắn
Mã xác nhận
 
Họ và tên
Email
Mã xác nhận