CANADA

Chương trình định cư Canada - Rural and Northdern Immigration Pilot (RNIP)

Bộ di trú Canada đang mời gọi tất cả các tỉnh bang tham gia đăng ký chương trình RNIP (Rural Northern Immigration Pilot) để giải quyết nhu cầu nhân lực của họ

Đăng ký tư vấn

Zalo
service-service