Du học các nước

Thay đổi điều kiện của Chương trình Giấy phép làm việc sau tốt nghiệp tại Canada

Vào ngày 26/08/2020, IRCC đã công bố những thay đổi đang được thực hiện để cung cấp sự linh hoạt hơn về các quy tắc đủ điều kiện cho Chương trình Giấy phép Làm việc Sau Tốt nghiệp cho những sinh viên bắt đầu chương trình du học Canada trực tuyến từ nước ngoài.

Sinh viên hiện có thể học trực tuyến ở nước ngoài cho đến ngày 30 tháng 4 năm 2021, không bị trừ thời gian trong thời hạn của giấy phép làm việc sau khi tốt nghiệp trong tương lai, với điều kiện 50% chương trình học của họ cuối cùng được hoàn thành tại Canada.

► Sinh viên đã đăng ký một chương trình dài từ 8 đến 12 tháng với thời gian bắt đầu từ tháng 5 đến tháng 9 năm 2020 sẽ có thể hoàn thành toàn bộ chương trình trực tuyến từ nước ngoài và vẫn đủ điều kiện để được cấp giấy phép làm việc sau khi tốt nghiệp.

► Sinh viên đăng ký vào một chương trình có ngày bắt đầu từ tháng 5 đến tháng 9 năm 2020, học trực tuyến đến ngày 30 tháng 4 năm 2021 và tốt nghiệp từ nhiều chương trình học đủ điều kiện có thể kết hợp thời lượng của các chương trình học của họ khi họ đăng ký  cho PWGP trong tương lai.

► Sinh viên có thể đăng ký PWGP trong tương lai trong trường hợp này miễn là 50% tổng số học tập của họ được hoàn thành tại Canada.
enlightenedĐể đủ điều kiện cho các biện pháp này, sinh viên phải nộp đơn xin giấy phép học tập không muộn hơn ngày 15 tháng 9 năm 2020 cho các chương trình có ngày bắt đầu vào mùa thu.

enlightenedTìm hiểu thêm về những thay đổi mới nhằm mang lại sự linh hoạt cho sinh viên không thể đến Canada: https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/news/notices/pgwp-eligibility-measures.html

Để được hỗ trợ chi tiết, vui lòng liên hệ OSI Vietnam: 0937.735.258 - 0937.735.259

CÔNG TY TƯ VẤN GIÁO DỤC OSI VIETNAM

Địa chỉ: 44 Tân Canh, Phường 1, Quận Tân Bình, TPHCM

Điện thoại: 0937.735.258 - 0937.735.259

Email: osiedu@gmail.com / osiedu5@gmail.com

Đăng ký tư vấn

Zalo
service_detail-service