Osi Việt Nam
Định cư

Sắc lệnh về việc tạm dừng nhập cảnh diện định cư Mỹ

Vào ngày 22/04/2020, Tổng thống Donald Trump ban hành sắc lệnh về việc tạm dừng nhập cảnh diện định cư từ ngày 23/04/2020.

Bạn có hồ sơ Bảo lãnh định cư và cần đặt lịch khám sức khỏe

Khi nhận được thư mời phỏng vấn định cư, bên cạnh việc chuẩn bị giấy tờ cá nhân cần thiết thì việc khám sức khoẻ và chích ngừa là bắt buộc và rất quan trọng!

Đăng ký tư vấn

Zalo
service-service